Noordelijk-Oldtimer-Promotie
.nl

Evenementen Noord Nederland

Oldtimer Evenementen Noord Nederland


Koningsrit Westerbork

Datum:27-04-2024

Op 27 april a.s., organiseert de Stichting Zomer-Activiteiten te Westerbork in samenwerking met de heren J. Bork en W. Bouland, al weer voor het 14e jaar de Koningsrit; een toertocht voor oldtimers en klassieke auto’s, met een bouwjaar van voor 1990.
Het is de uitzetters weer gelukt een hele mooie route samen te stellen.
Vanaf 10.00 uur wordt u verwacht in de grote zaal van restaurant De Turfsteker (restaurant Meursinge) te Westerbork. U wordt koffie/thee met koek aangeboden. Om 11.00 uur start de rit van circa 108 kilometer, vanaf het parkeerterrein achter het restaurant.
De kosten voor de inschrijving zijn: € 7,50 per auto, en per persoon zijn de kosten € 4,50 , meerijders betalen € 5,00 dat is incl. de koffie/thee met koek/cake bij Meursinge.
De deelnemers kunnen zich tevens inschrijven voor een goed verzorgde lunch in Plan Nijstad , voor € 21,50 per persoon, incl. drinken
Het bedrag graag voor 10 april over te maken op rek. St. ZAW Westerbork , Iban nummer NL92RABO0369405439,
Voor 30 maart aanmelden voor deelname aan de Koningsrit, via email: henniebork@solcon.nl Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.

Doorgeven: Naam, adres, postcode, mailgegevens, kenteken auto.
Elke bestuurder van de auto ontvangt een schild en tai rip welke men voorop de auto kan bevestigen.
Misschien ten overvloede: Uw auto/motor dient vanzelfsprekend te zijn verzekerd.
Tevens wijzen wij U er op, dat de Stichting Zomer Activiteiten Westerbork. te Westerbork., niet aansprakelijk kan worden gesteld van eventuele opgelopen schade.
Het bestuur van St. Zomeractiviteiten en de uitzetters wensen jullie allemaal veel plezier en een prettige rit.Terug naar overzicht